Personlig coaching

I 20 år jobbade jag som certifierad nagelterapeut där jag dagligen fick jag ta del av mina kunders olika livsöden, utmaningar, framgångar, relationer, sorg- och glädjeämnen om livet. Där föddes en inre längtan till att få hjälpa människor hitta vägar, våga drömma och sätta nya mål. År 2018 var det dags att ytterligare ta ett steg till min dröm och utbilda mig till diplomerad coach för att kunna arbeta professionellt med människor som hade beslutat sig för att vilja ha en förändring i livet.

Min definition av coaching är att medvetandegöra och överbrygga gapet mellan nuvarande och önskat läge.

Coaching är en målstyrd process, som stödjer dig att uppnå mål snabbare och effektivare. Den utgår från dig och vad du bäst behöver för din utveckling. Det innebär ett förutsättningslöst förhållningssätt där jag som coach inte har ett färdigt program utan utformar detta tillsammans med dig.

Tillsammans tar vi fram inriktning, mål och utvecklingssteg som tar dig till de utsatta målen. 

 

Genom frågor, självupptäckt och återkoppling blir du hjälpt att identifiera och utveckla strategier och planer för att nå dina mål. Min uppgift som coach är därmed inte att vara rådgivare eller tala om vad du ska göra. Du blir ansvarig för din framgång och har ett aktivt stöd på vägen.

Jag vill också vara din katalysator för nytänkande och ge dig stöd och uppmuntran på vägen. Du får support att se när och var du tänker och agerar avvikande från målet. Du får också stöd att övervinna motstånd och hinder i de förändringar du ställs inför eller själv initierar.

Företags coaching

“Jag har haft förmånen att bli personligen coachad av Pia Svensson.

Coachingen har hjälp mig att sortera i mina tankar och att strukturera dem. Den har gjort att jag fått ett bättre strategiskt tänk och kan målplanera bättre.

Det har satt fart på min kreativitet och jag har gjort en stor förändring under del 2 som faktiskt mognade fram under processens gång. Jag har gjort en ombildning av mitt bolag och sjösatt det.
Jag kan rekommendera att bli coachad av Pia och är gärna referent.”

Ewa-Karin Ottosson, Uppsala 2019

Som coach ansvarar jag för processen i våra möten och du som klient ansvarar för innehållet. Det innebär att ansvaret för genomförandet på hemmaplan förstås är ditt. Därför är mina förväntningar att du förbereder dig inför våra möten och har en uppfattning om vad du vill tala med mig om, liksom att du själv föreslår och åtar dig en del uppgifter mellan mötena. Vi utvärderar gemensamt och löpande våra träffar så att du går från dem med konkret nytta och nya tankar.

Våra möten är konfidentiella. Det innebär att jag som din coach inte berättar att du är min kund och inte talar om dig inför andra. Detta gäller även efter vår coaching är slutförd. Härutöver styrs vi av de etiska riktlinjer som utformats av ICF (International Coach Federation) som överlämnas på begäran.

Min coaching hjälper dig som vill gå vidare i sin jobb situation – oavsett om du drömmer om att starta eget, redan driver ditt egna företag, vill förändra din jobbsituation eller förändra din livsstil i sin helhet.