Nu har Plusgymnasiet i Malmö ytterligare förstärkt stt lärarlag med en stylistlärare som kommer att undervisa i Imagefocus pedagogiska utbildningsmaterial ”PersonalShopper4you” till Stylist/Personal shopper. Det är alltid en STOR GLÄDJE och tacksamhet att få undervisa människor samtidigt se dem växa så mycket under dessa utbildningsdagar genom vår yrkeslärarutbildning.

Ett av mina syften när jag skapade utbildningsmaterialet var att höja lärarnas medvetenhet inom stil, image och kläder med handfasta, genomtänkta och gedigna kunskaper. Efter 6 månaders utbildning av yrkeslärare runt om i Sverige är jag nu helt övertygad om att ”PersonalShopper4You” kommer att lyfta utbildningen som helhet, säkerställa lärarnas kompetens och skapa bättre förutsättningar för eleverna att få jobb efter avslutad gymnasieexamen.

Den svenska skolan behöver duktiga yrkeslärare som kan sin profession för de nya framtidsjobben som håller på att växa fram i takt med snabba förändringar som sker i näringslivet och i världen. Hantverksundervisningen är svår att ersätta helt digitalt och samtidigt behöver eleverna bra sunda förebilder och mentorer i sina yrkesval under hela sin gymnasietid.

Nu önskar jag Plusgymnasiet i Malmö stort lycka till med lanseringen av utbildningen och ser fram emot att följa uppstarten under hösten 2016.

Har du frågor eller undrar över något om våra utbildningar till SEYF cerifierad Stylist/Personal shopper kontakta mig på 070-289 13 33 eller pia@imageocus.se.

Önskar er en riktigt bra fortsatt vecka!

På återhörande snart igen!

Pia